INFO

My BlogsViệt.Net

- Never frown, even when you are sad
- Because you never know who is falling in love with your smile.
- Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn♥
- Vì không bao giờ bạn biết được, có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Info